Aansprakelijkheid

Ondanks dat wij met uiterste zorg proberen de informatie op deze website correct en volledig te houden zijn wij niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website vermeld staat.

Gebruik

Wanneer u deze website gebruikt gaat u ermee akkoord dat het bedrijf achter de website, evenals de website, niet aansprakelijk kan worden gehouden voor elke ontstane schade. Ook hebben wij geen aansprakelijkheid in geschillen die naderhand ontstaan zijn tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Verwijzingen

Wij hebben geen invloed op de inhoud van andere websites waarna wij d.m.v een link verwijzen. Op de websites van derden gelden de algemene voorwaarden, privacy policy en disclaimer die zij hanteren.

Copyright

Wij maken gebruik van teksten, afbeelding en andere media op deze website en hebben copyright hoog in het vaandel staan. Heeft u het idee dat copyright geschonden is kunt u in contact met ons komen en wij zullen het noodzakelijke doen om dit te herstellen. Zonder toestemming mag er niets van deze website gekopieerd worden.

Aanvragen van offertes:

  • Een offerteaanvraag brengt geen verdere verplichtingen met zich mee.
  • Het aanvragen van een offerte is vrijblijvend en kost niets.
  • Het invullen van een offerteaanvraag dient correct en volledig te gebeuren.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze webpagina. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het niet kunnen gebruiken deze webpagina. Wij hebben altijd het recht deze webpagina naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen, met of zonder voorafgaande toestemming. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze webpagina aangeboden informatie, net als deze disclaimer, is gewijzigd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor aan deze webpagina gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze webpagina. Op deze webpagina en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in relatie tot deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.